Giới thiệu vườn kiểng Mười Châu

VƯỜN KIỂNG MƯỜI CHÂU

"Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy"

Chuyên cung cấp sỉ và lẻ:

  • Hoa cây cảnh.
  • Cây công trình
  • Giống cây ăn trái
  • Phân bón đất trồng, chậu cảnh
 
 
Tư vấn ngay